Kære medlem af Kvindelige Lægers Forening,

Hermed invitation til årsmøde og generalforsamling

Mødet foregår tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 17.00 på Københavns øjen og skeleklinik, Jægersborgvej 66 A 2 th, 2800 Lyngby.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i foreningsarbejde og samtidig forbedre dine lægeroller som Leder, Administrator og Samarbejder, så har du nu muligheden. Vi har ledige pladser i bestyrelsen.


Du bedes venligst tilmelde dig årsmødet på klf.kontakt@gmail.com senest d. 22. maj af hensyn til forplejning.

Vi glæder os til at se dig.

 


 

Maternity Foundation og Kvindelige Lægers forening lancerer Safe Delivery app i Myanmar.

Læs om lanceringen her.

Myanmar midwives using App

Ambassador Peter Lysholt Hansen speaking at event

 

__________________________________________________________

Legat ansøgning til Agnethe Løvgreens Legat v. Kvindelige Lægers Forening.
Støtte til AIDS- og cancerforskning udført af kvindelige læger og medicinstuderende.

Sendes til:
Kirsten Salado-Rasmussen, MD, PhD, Rostockgade 18, 2150 Nordhavn OG
Helena Buch Hesgaard, MD, PhD, FEBO, Københavns Øjen og Skeleklinik, CFR Hospitalerne, Jægersborgvej 66A, 2th, 2800 Lyngby.
E-mail: klf.kontakt@gmail.com
Ansøgningsfrist: 1. marts.

Selve ansøgningen:
Skal være i kort form indeholdende projektbeskrivelse, budgetoverslag samt lægmandsbeskrivelse til offentliggørelse på hjemmesiden i tilfælde af tildeling af legat. Desuden kan curriculum vitae og publikationsliste vedlægges. Det bedes oplyst om støtte er søgt/bevilliget fra anden side. Ansøgningen SKAL sendes med almindelig post i to eksemplarer. Kun medlemmer af Kvindelige Lægers Forening kan søge legatet (se www.kvindeligelaeger.dk). Legatet uddeles i flere portioner i forbindelse med årsmødet ultimo april. Legatmodtagere vil få besked senest 1. april.

 ____________________________________________

Telefonven

Vil du være telefonven?
Telefonvenner er et nyt initiativ fra Kvindelige Lægers Forening. Her tilbyder vi nye læger i Danmark træning i at tale fag-dansk i telefonen med en sygeplejerske, medicinstuderende eller læge, der har et ubesværet dansk og gerne vil hjælpe en kollega i gang med en ubesværet hverdag ved vagttelefonen på de danske afdelinger. Se mere i hovedmenuen til højre

 

Female Genital Mutilation FGM

Danske Kvindelige Lægers Forening fordømmer alle former for kvindelig omskæring (female genital mutilation, FGM). Som et nyt tiltag er det besluttet, at bekæmpelse af kvindelig omskæring skal være en del af foreningens arbejde.
På verdensplan er mere end 200 millioner kvinder blevet lemlæstet ved dette indgreb; hovedparten er under 15 år, når de omskæres (WHO). På internationalt plan har man i flere årtier bekæmpet denne skik, der overvejende er forankret i Afrika, Mellemøsten og Asien. Som følge af immigration fra disse verdensdele er kvindelig omskæring også et højaktuelt tema i Danmark.
Lemlæstelse ved kvindelig omskæring har vidtrækkende og invaliderende konsekvenser for kvinden; på kort sigt kan indgrebet føre til livstruende infektioner, blødninger, vandladningsproblemer og i værste fald død. På langt sigt kan der opstå kroniske underlivssmerter og underlivsinfektioner samt graviditets- og fødselskomplikationer. Kvinderne er også betyngede af de seksuelle gener som følge af omskæring.
KLF ønsker at bidrage til bekæmpelse af kvindelig omskæring gennem oplysning både nationalt og internationalt. KLF vil arbejde på oplysning til minoriteter med herkomst fra kulturer, hvor kvindelig omskæring er accepteret. KLF vil også arbejde på værktøjer til sundhedspersonale, der møder de kvindelige patienter udsat for omskæring. Det er også planen, at KLF skal fungere som samarbejdspartner med internationale organisationer i kampen mod kvindelig omskæring.

 

Arbejder du på en afdeling eller i en praksis som kan tilbyde en praktikplads til en udenlandsk læge?

 

KLF har et samarbejde med Sprogskolen for Lægedansk som underviser udenlandske læger i dansk. 

Derer for tiden akut mangel på praktikpladser til kursisterne.

Kursisterne har brug for ulønnede praktikophold af tre måneders varighed. Det drejer sig om mandage og tirsdage og evt. onsdag formiddag.

 

Man får kursistens CV tilsendt og Iben Hammer som er ansvarlig for formidling af praktikpladser udarbejder en praktikaftale med praktisk info, fx relevante telefonnumre, startdato, info i forbindelse med sygemelding osv.

Hun tager gerne med til det første møde, den første samtale eller morgenkonference. 

Alt foregår under supervision, men kursisterne vil gerne øve sig i at skrive journaler og have lidt patientkontakt.

Såfremt din afdeling eller praksis har mulighed for at hjælpe eller du ønsker yderligere information, kan du kontakte Iben Hammer på tlf 41 23 75 97 eller på mail ibenmaria@live.dk.

 

_____________________________________________

 

Undervisning af udenlandske læger

Kvindelige Lægers Forening har et samarbejde med Sprogskolen for Lægedansk. Og du har nu muligheden for at melde dig som underviser af de udenlandske læger som er tilknyttet Sprogskolen.
Undervisningen skal tage udgangspunkt i Basisbogen og vare 2 timer. Du vil blive aflønnet med kr 2500,00 pr gang.

Såfremt ovenstående har interesse, kan du skrive en mail til klf.kontakt@gmail.com hvor du fortæller om din baggrund samt hvilket emne du kunne tænke at undervise i.

 

_______________________________________________ 

Projekt i Myanmar

KLF samarbejder nu med sundhedsministeriet i Myanmar om at introducere en app. som skal hjælpe lokale jordemødre til at give gravide og fødende kvinder samt nyfødte børn korrekt behandling.

App’en er udviklet af den danske NGO Maternity Foundation og er, med engelsk tekst, gratis at downloade.
To danske læger fra KLF hjælper med at få oversat teksten til det lokale sprog, samt med at planlægge hvordan den skal introduceres i forbindelse med undervisning og efteruddannelse af jordemødre.
Mobilnetværket spredes med stor hast i Myanmar; det er ministeriets vurdering at 80% af jordemødrene har en ’smart- phone’. Til resten har UNICEF tilbudt at supplere telefonerne.
KLF har dog fortsat brug for ressourcer til at sikre effektiv udbredelse og brug af den danske app.

Du kan holde dig opdateret omkring projektet her på hjemmesiden.

IMG 0066IMG 0073IMG 0078IMG 0084Myanmarbillede

  

________________________________________________

Interesseret i foreningsarbejde?

Vi mangler nogle engagerede medlemmer til at give en hånd med i Kvindelige Lægers Forening.
Du har mulighed for at deltage i planlægningen af kommende møder, koordineringen af mentor-mentee match, strategimøder omkring udvikling af KLFs profil i fremtiden og meget mere....

Skriv en mail til klf.kontakt@gmail.com og fortæl hvad du kunne tænke dig at bidrage med. Vi glæder os til at høre fra dig.

    

 

 

Vi har 13 gæster og ingen medlemmer online